Олий таълим ва илмий-тадқиқот муассасалари
Олий таълим муассасалари

 • Алишер Навоий номидаги Тошкент давлат ўзбек тили ва адабиёти университети
 • Андижон давлат университети
 • Бухоро давлат университети
 • Геология фанлари университети
 • Гулистон давлат университети
 • Жаҳон иқтисодиёти ва дипломатия университети
 • Муҳаммад ал-Хоразмий номидаги Тошкент ахборот технологиялари университети
 • Наманган давлат университети
 • Самарқанд давлат университети
 • Термиз давлат университети
 • Тошкент давлат аграр университети
 • Тошкент давлат иқтисодиёт университети
 • Тошкент давлат педагогика университети
 • Тошкент давлат техника университети
 • Тошкент давлат транспорт университети
 • Тошкент давлат шарқшунослик университети
 • Тошкент давлат юридик университети
 • Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университети
 • Ўзбекистон Журналистика ва оммавий коммуникациялар университети
 • Ўзбекистон Миллий университети
 • Урганч давлат университети
 • Фарғона давлат университети
 • Қарши давлат университети
 • Қорақалпоқ давлат университети
 • “IPAK yo’li” туризм халқаро университети

 • Андижон давлат тиббиёт институти
 • Андижон иқтисодиёт ва қурилиш институти
 • Андижон машинасозлик институти
 • Бухоро давлат тиббиёт институти
 • Бухоро мухандислик-технология институти
 • Жиззах давлат педагогика институти
 • Жиззах политехника институти
 • Камолиддин Беҳзод номидаги Миллий рассомлик ва дизайн институти
 • Навоий давлат кончилик институти
 • Навоий давлат педагогика институти
 • Наманган муҳандислик қурилиш институти
 • Наманган муҳандислик-технология институти
 • Нукус давлат педагогика институти
 • Самарқанд ветеринария медицинаси институти
 • Самарқанд давлат архитектура-қурилиш институти
 • Самарқанд давлат тиббиёт институти
 • Самарқанд давлат чет тиллар институти
 • Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти
 • Т.Н.Қори Ниёзий номидаги Ўзбекистон Педагогика фанлари илмий тадқиқот институти
 • Тошкент автомобил йўлларини лойиҳалаш, қуриш ва эксплуатацияси институти
 • Тошкент архитектура-қурилиш институти
 • Тошкент вилояти Чирчиқ давлат педагогика институти
 • Тошкент давлат миллий рақс ва хореография олий мактаби
 • Тошкент давлат стоматология институти
 • Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти
 • Тошкент кимё-технология институти
 • Тошкент молия институти
 • Тошкент педиатрия тиббиёт институти
 • Тошкент тўқимачилик ва енгил саноат институти
 • Тошкент фармацевтика институти
 • Ўзбекистон давлат жисмоний тарбия ва спорт университети
 • Ўзбекистон давлат консерваторияси
 • Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
 • Фарғона политехника институти
 • Қарши муҳандислик-иқтисодиёт институти
 • Қорақалпоғистон тиббиёт институти
 • Қўқон давлат педагогика институти

 • Тошкент тиббиёт академияси
 • Ўзбекистон Халқаро Ислом академияси

 • Андижон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти
 • Денов тадбиркорлик ва педагогика институти
 • Ислом Каримов номидаги Тошкент давлат техника университети Қўқон филиали
 • Мирзо Улугбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети Жиззах филиали
 • Мухаммад ал-Хоразмий номидаги Тошкент ахборот технологиялари университетининг Фарғона филиали
 • Муҳаммад ал-Хоразмий номидаги Тошкент ахборот технологиялари университетининг Самарқанд филиали
 • Навоий давлат кончилик институти Нукус филиали
 • Низомий номидаги Тошкент давлат педагогика университетининг Шаҳрисабз филиали
 • Самарқанд ветеринария медицинаси институти Нукус филиали
 • Самарқанд ветеринария медицинаси институти Тошкент филиали
 • ТДЮУ Ихтисослаштирилган филиали
 • Тошкент ахборот технологиялари университетининг Нукус филиали
 • Тошкент ахборот технологиялари университетининг Урганч филиали
 • Тошкент ахборот технологиялари университетининг Қарши филиали
 • Тошкент давлат аграр университети Термиз филиали
 • Тошкент давлат аграр университетининг Нукус филиали
 • Тошкент давлат иқтисодиёт университети Самарқанд филиали
 • Тошкент давлат педагогика университети Термиз филиали
 • Тошкент давлат техника университетининг Олмалиқ филиали
 • Тошкент давлат техника университетининг Термиз филиали
 • Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти Қарши филиали
 • Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари инстиутути Бухоро филиали
 • Тошкент кимё-технология институти Шаҳрисабз филиали
 • Тошкент кимё-технология институтининг Янгиер филиали
 • Тошкент тиббиёт академияси Термиз филиали
 • Тошкент тиббиёт академияси Урганч филиали
 • Тошкент тиббиёт академияси Фарғона филиали
 • Ўзбекистон давлат жисмоний тарбия ва спорт университети Нукус филиали
 • Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти Нукус филиали
 • Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институтининг Фарғона минтақавий филиали

 • AKFA университети
 • Sharda университети
 • Астрахан давлат университетининг Тошкент вилоятидаги филиали
 • Г.В.Плеханов номидаги Россия иктисодиёт университетининг Тошкент шаҳридаги филиали
 • Д.И.Менделеев номидаги Россия кимё-технология университети Федерал давлат бюджети олий таълим муассасанинг Тошкент филиали
 • И.М.Губкин номидаги Россия давлат нефть ва газ университетининг Тошкент шаҳридаги филиали
 • М.В. Ломоносов номидаги Москва давлат университетининг Тошкент шаҳридаги филиали
 • Миллий технологик тадқиқотлар университети “MISIS”нинг Олмалиқ шахридаги филиали
 • Россия Федерацияси ташқи ишлар вазирлигининг Москва давлат халқаро мунособатлари институти (университети) Федерал давлат бюджети олий таълим муассасанинг Тошкент филиали
 • Тошкент шаҳридаги Amiti университети
 • Тошкент шаҳридаги Vebster университетининг таълим дастурларини амалга ошириш маркази “МEI”миллий тадқиқот университети Федерал давлат бюджети олий таълим муассасанинг Тошкент филиали
 • Тошкент шаҳридаги Инха университети
 • Тошкент шаҳридаги Рuchon университети
 • Тошкент шаҳридаги Халқаро Вестминстер университети
 • Тошкент шаҳридаги “ММFI” Миллий тадқиқот ядро университети филиали
 • Тошкент шаҳридаги Adju университети
 • Тошкент шаҳридаги Сингапур менежментни ривожлантириш институти
 • Тошкент шаҳридаги Турин политехника университети
 • Фарғона шаҳридаги Корея халқаро университети
 • “Россия давлат жисмоний тарбия,спорт,ёшлар ва туризм университети” Федерал давлат бюджети олий таълим муассасанинг Самарканд филиали
Илмий-тадқиқот муассасалари

 • "Минерал ресурслар институти" Давлат корхонаси
 • "Ўздаверлойиҳа" давлат илмий-лойиҳалаш институти
 • Академик М.Мирзаев номли боғдорчилик, узумчилик ва виночилик илмий-тадқиқот институти
 • Ветеринария илмий-тадқиқот институти
 • Гидрогеология ва мухандислик геологияси институти
 • Дон ва дуккакли экинлар илмий тадқиқот институти
 • Дон ва дуккакли экинлар илмий тадқиқот институти Қашқадарё филиали
 • Ижтимоий тадқиқотлар институти
 • Ипакчилик илмий тадқиқот институти
 • Ирригация ва сув муаммолари илмий тадқиқот институти
 • Кадрлар малакасини ошириш ва статистик тадқиқотлар институти
 • Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологиялари илмий-тадқиқот институти
 • Республика ихтисослаштирилган акушерлик ва гинекология илмий-амалий тиббиёт институти
 • Республика иҳтисослаштирилган эпидемиология, микробиология, юқумли ва паразитар касалликлар илмий-амалий тиббиёт маркази
 • Сабзавот-полиз экинлари ва картошкачилик илмий-тадқиқот институти
 • Санитария, гигиена ва касб касалликлари илмий-тадқиқот институти
 • ТДИУ ҳузуридаги Ўзбекистон иқтисодиётини ривожлантиришнинг илмий асослари ва муаммолари
 • ТошДТУ “Фан ва тараққиёт” ДУК
 • Тупроқшунослик ва агрокимё илмий-тадқиқот институти
 • Ўзбекистон кимё-фармацевтика илмий-тадқиқот институти
 • Ўзбекистон Миллий университети ҳузуридаги Биофизика ва биокимё институти
 • Ўзбекистон Миллий университети ҳузуридаги Яримўтказгичлар физикаси ва микроэлектроника илмий-тадқиқот институти
 • Ўзбекистон Республикаси Иқтисодий ривожланиш ва камбағалликни қисқартириш вазирлиги ҳузуридаги Прогнозлаштириш ва макроиқтисодий тадқиқотлар институти
 • Ўзбекистон Республикаси Соғлиқни сақлаш вазирлиги Вирусология илмий-текшириш институти
 • Ўзбекистон Республикаси Соғлиқни сақлаш вазирлиги Ё.Х. Туракулов номидаги Республика ихтисослаштирилган эндокринология илмий-амалий тиббиёт маркази
 • Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Материалшунослик институти
 • Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Механика ва иншоотлар сейсмик мустаҳкамлиги институти
 • Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Миллий археология маркази
 • Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси У.А.Арифов номидаги Ион-плазма ва лазер технологиялари институти
 • Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Қорақалпоғистон бўлими Қорақалпоқ гуманитар фанлар илмий-тадқиқот институти
 • Ўзгидромет қошидаги Гидрометеорология илмий-текшириш институти
 • Ўзпахтасаноат АЖ Пахтасаноат илмий маркази
 • УзР ССВ Республика ихтисослаштирилган гематология илмий-амалий тиббиёт маркази (РИГИАТМ)
 • ЎзР ФА В.И.Романовский номидаги Математика институти
 • ЎзР ФА Полимерлар кимёси ва физикаси институти
 • ЎзР ФА Ўзбек тили, адабиёт ва фольклор институти
 • Ўсимликларни ҳимоя қилиш илмий-тадқиқот институти
 • Ўсимликшунослик илмий-тадқиқот институти
 • Фанлар академияси Астрономия институти
 • Фанлар академияси Ядро физикаси институти
 • Фанлар академияси Биоорганик кимё институти
 • Фанлар академияси Генетика ва ўсимликлар экспериментал биологияси институти
 • Фанлар академияси Зоология институти
 • Фанлар академияси Иммунология инсон геномикаси институти
 • Фанлар академияси Микробиология институти
 • Фанлар академияси Санъатшунослик институти
 • Фанлар академияси Сейсмология институти
 • Фанлар академияси Тарих институти
 • Фанлар академияси Умумий ва ноорганик кимё институти
 • Фанлар академияси Ўсимлик моддалари кимёси институти
 • Фанлар академияси Физика-техника институти
 • Фанлар академияси Шарқшунослик институти
 • Фанлар академияси Қорақалпоқ бўлими Қорақалпоғистон табиий фанлар илмий-тадқиқот институти
 • Хоразм Маъмун академияси
 • Чорвачилик, паррандачилик ва балиқчилик илмий-тадқиқот институти
 • Шоличилик илмий-тадқиқот институти
 • Қишлоқ хўжалиги иқтисодиёти илмий-тадқиқот институти
 • Қишлоқ хўжалигини механизациялаш илмий-тадқиқот институти
 • Қоракўлчилик ва чўл экологияси илмий-тадқиқот институти
 • Қуёш энергияси халқаро институти
 • Ҳ.М. Абдуллаев номидаги Геология ва геофизика институти

 • ""Ўзбекэнерго" АЖ Илмий-техника маркази" МЧЖ
 • "Академик В.Вохидов номидаги Республика ихтисослаштирилган хирургия илмий-амалий тиббиёт маркази" ДМ
 • Ахборот-коммуникация технологиялари илмий-инновацион маркази
 • Республика ихтисослашган нейрохирургия илмий амалий тиббиет маркази
 • Республика Ихтисослаштирилган Фтизиатрия ва Пульмонология илмий-амалий тиббиёт маркази
 • Республика ихтисослаштирилган дерматовенерология ва косметология илмий-амалий тиббиёт маркази
 • Республика ихтисослаштирилган илмий-амалий тиббиёт кўз микрохирургия маркази
 • Республика ихтисослаштирилган кардиология илмий амалий тиббиёт маркази
 • Республика ихтисослаштирилган онкология ва радиология илмий амалий тиббиёт маркази
 • Республика ихтисослаштирилган педиатрия илмий-амалий тиббиёт маркази
 • Республика ихтисослаштирилган терапия ва тиббий реабилитация илмий-амалий тиббиёт маркази
 • Республика Ихтисослаштирилган Травматология ва ортопедия илмий-амалий тиббиёт маркази
 • Республика ихтисослаштирилган урология илмий амалий тиббиёт маркази
 • Республика шошилинч тиббий ёрдам илмий маркази
 • Ўзбекистон Миллий университети Нанотехнологияларни ривожлантириш маркази
 • Ўзбекистон Миллий университети ҳузуридаги Интеллектуал дастурий тизимлар илмий-амалий маркази
 • Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Геномика ва биоинформатика маркази
 • Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Конструкторлик бюро ва тажриба ишлаб чиқариш илмий техника маркази
 • Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси ҳузуридаги Ўзбекистоннинг энг янги тарихи масалалари бўйича Мувофиқлаштирувчи-методик марказ

 • Дон ва дуккакли экинлар илмий тадқиқот институти Маккажўхори, селекция ва уруғчилиғи илмий тажриба станция
 • Дон ва дуккакли экинлар илмий-тадқиқот институти Ғаллаорол илмий-тажриба станцияси